Kennismaken?

Kiwanisclub Holsbeek

Kiwanisclub Holsbeek is een groep gemotiveerde mensen die zich engageren voor wie het in onze maatschappij moeilijk heeft, vooral kansarme kinderen.

We vergaderen twee keer per maand, telkens op de eerste en de derde woensdag, om 20 uur in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst.

Wil je ook deel uitmaken van deze gemotiveerde groep?

Wil je er eerst iets méér over weten?

Dan kán! We organiseren kortelings een Kennismakingsavond, waarop je concreet kan kennismaken met onze club en haar werking.

Maar je kunt ook aansluiten op een gewone vergadering.

We zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde mannen en vrouwen om onze club te versterken en onze slagkracht te vergroten!

    Tijdens onze vergaderingen, waarop ook een warme maaltijd is voorzien, worden onze sociale acties voorbereid. We maken ook tijd vrij voor discussies over actuele thema’s (soms met externe spreker) en voor ontspanningsactiviteiten met de partners (culturele uitstap, wandelen…)

Op de Kennismakingsavond zullen de geïnteresseerden meer toelichting krijgen, zullen ze kunnen kennismaken met de leden, en zullen ze inzicht krijgen in de werking. Je zal ook kunnen deelnemen aan de warme maaltijd, die we de eerste keer gratis aanbieden.

Mail naar kiwanisholsbeek@gmail.com, en dan contacteren wij je tijdig voor de Kennismakingsavond.