Over Kiwanis structuur

DE KIWANIS-ORGANISATIE

Kiwanis International

Kiwanis International is een planetaire organisatie van leden die als doel heeft te zorgen voor de kinderen van de wereld. Elk jaar zorgt Kiwanis International en de familie van clubs die er toe behoren – in totaal ongeveer 600.000 ledenvoor meer dan 18 miljoen uren van vrijwillige inzet, die in totaal meer dan 100 miljoen dollar opbrengen ten dienste van de gemeenschap en vooral van de kinderen van de wereld. De leden, van alle leeftijden, komen met regelmaat bijeen, in een sfeer van vriendschap.Zij verzamelen fondsen en nemen deel aan projecten ten dienste van zij die er nood aan hebben.De inzet van de leden kan op die manier een dimensie op wereldschaal bereiken, dank zij de nieuwe planetaire actie van Kiwanis International ten dienste van de kinderen van de wereld: het Eliminate project, met als doel de eliminatie van maternele en neonatale sterfte door tetanos infectie bij de geboorte.

Website:www.kiwanis.org

De Europese Federatie

De eerste twee clubs in Europa zijn opgericht in 1963, in Wenen en Brusssel De oprichtingsvergadering van de Europese Federatie werd georganiseerd in Zurich, en in Reykjavik-IJsland in 1968 de eerste europese Conventie. 15 Jaar geleden, na de val van de Berlijnse muur, hebben de eerste OostEuropese clibs het licht gezien.Sindsdien heeft het gedachtengoed van Kiwanis zich snel over heel Europa verspreid. Momenteel telt Kiwanis ongeveer 35000 leden in Europa. Jaarlijks word meer dan 10 miljoen Euro verzameld en uitgedeeld. De Europese zetel bevindt zich in Belgie, met name in Gent.

Website: www.kiwanis.eu

Het District

Enkele uitzonderingen daar genomen, is Kiwanis International (onder het gezag van een internationale president) onderverdeeld in districten. Elk district heeft territoriale grenzen, vastgelegd door de raad van Bestuur van Kiwanis International . Elke kiwanis club is, binnen deze grenzen, lid van dit district. De Officier aan het hoofd van een district is de Gouverneur.Ons district is Belgie-Luxemburg.

Website: www.kiwanis.be

De Divisie

Elk district wordt georganiseerd in divisies. De officier aan het hoofd van een divisie is de Luitenant-Gouverneur, hij is een district officier, en een lid van de raad van bestuur van het district.Hij is de vertegenwoordiger van de Gouverneur en heeft als missie het bezoeken van zijn clubs en ze te motiveren.Hij communiceert de projecten van het district,en brengt rapport uit bij de Gouverneur over de evolutie van de clubs.Het district Belgie-Luxemburg telt 18 divisies.

De Club

De club is de basis van de structuur van Kiwanis. De club is de plaats van de regelmatige vergaderingen, waardoor een duurzame vriendschappelijke band ontstaat onder de leden. Tijdens de statutaire vergaderingen worden de sociale en culturele acties gepland, en de middelen op punt gesteld om ze te financieren. Spreekbeurten, culturele ea activiteiten voegen nog een waarde toe.