Overzicht

OVERZICHT VAN ONZE PROJECTEN

De afgelopen jaren hebben we onze aandacht gericht op zowel projecten, waarmee we een langdurige band hebben opgebouwd, als op nieuwe steunaanvragen waarmee we in zee gaan.

Projecten die tussen 2021 en 2023 door ons gesteund werden:

 • G-stars bij VK Holsbeek: tijdens corona startte VK Holsbeek met een team voor jongeren met een beperking. Dit project is nieuw voor ons sinds 2023.
 • Het Balanske (Tielt-Winge): dagopvang van kinderen met een beperking
 • Huize De Veuster (Tremelo): biedt permanente opvang aan mensen met mentale beperkingen die meestal ook een gedragsstoornis vertonen
 • Openweide (Houwaart): een kleinschalige zorgboerderij, die voorziet in een aanbod op maat voor kinderen en jongeren met een zorgvraag
 • Het Klaverblad (Scherpenheuvel) een school voor bijzonder onderwijs
 • De Wissel/De Switch (Holsbeek): overkoepelt een aantal initiatieven binnen en buiten de Bijzondere Jeugdbijstand (tijdelijke opvang probleemjongeren)
 • COS (Leuven):het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Ondertussen is de verhuis die we steunden achter de rug en wordt de steun stopgezet. Hij is zeer nuttig besteed, bleek tijdens een zeer interessante rondleiding.
 • Stapje in de wereld (Leuven): organisatie van vakanties voor gezinnen in armoede
 • Cara Nova Rainbow School (Oeganda): kleuter- en lagere school met internaat voor zeer kansarme kinderen en wezen; gerund door Vlamingen
 • De Kast (Leuven): verdeling kleding en voeding aan kansarme families
 • Special Olympics België en Sportweek Tielt-Winge: jaarlijkse sportdagen voor mensen met een beperking

Hieronder bondig wat meer info over deze projecten:

G-stars VK Holsbeek: tijdens corona startte VK Holsbeek met een team voor jongeren met een beperking. De G-stars is een recreatieve ploeg voor kinderen met een mentale beperking. De leden zijn tussen 6 en 12 jaar oud. Sommigen zijn reeds doorgestroomd naar een reguliere ploeg. Met onze steun kopen zij extra materiaal aan. We deden hen ook gele hesjes cadeau. Dit project is nieuw voor ons sinds 2023 en we streven naar een structurele samenwerking.

Website: https://vkholsbeek2020.be/index.php

En zij steunen ons ook:

Het Balanske in Tielt-Winge vangt tientallen kinderen en jongeren met een zorgvraag op. Het centrum wil in de eerste plaats een plek zijn waar ouders met een kind met een handicap steun vinden. Het Balanske wil de draagkracht van het gezin ondersteunen. Dit onder andere door een waaier aan initiatieven, waarvan de snoezelruimte er maar één is. Voor de verbouwing van de snoezelruimte kwamen we niet enkel met centen over de brug. We stonden het Balanske ook met raad en daad bij voor de verbouwing. En ondertussen is er ook kinderopvang en dagopvang voor personen met een beperking. Het Balanske krijgt al meer dan 20 jaar onze steun.

Website: https://www.balanske.be/

Huize De Veuster in Tremelo biedt permanente opvang aan mensen met mentale beperkingen die meestal ook een gedragsstoornis vertonen. In 2014 openden zij een extra paviljoen, dat hen de mogelijkheid biedt om tien extra mensen op te vangen. In 2019 zijn er plannen gemaakt voor een verdere uitbreiding. Met hen organiseren we ook jaarlijks een ontbijtbuffet.

Meer info: https://huizedeveuster.be/

Openweide VZW“, een kleinschalige zorgboerderij, is gelegen in het natuurreservaat ‘Walenbos’ in Tielt-Winge. Openweide voorziet een aanbod op maat voor kinderen en jongeren met een zorgvraag. De individuele begeleiding omvat onder andere: canitherapie, hippotherapie, time-outprojecten en natuurbeleving. 

Meer weten? http://www.openweide.be/page.html

Aan het Klaverblad, een school voor bijzonder onderwijs in Scherpenheuvel, schonken we een aantal vertelboxen en in 2016 microscopen. In het schooljaar 2018-2019 zorgden we voor een budget voor “kletskrukken”. Heel wat leerlingen werkten mee aan de bouw er van. In het voorjaar 2019 kregen we een receptie aangeboden als dank voor onze steun.  In 2020 gebruikte de school onze steun om de zandbak, die dringend aan renovatie toe was, in orde te stellen.

Te ontdekken op: https://klaverblad.wixsite.com/klaverblad

Verder steunen wij ook De Wissel, een begeleidingsnetwerk voor kwetsbare jongeren, met meerdere vestigingen in onze streek, waaronder Centrum Molenmoes, op de grens tussen Wezemaal en Kortrijk-Dutsel, en De Switch in Holsbeek. De Switch biedt een veilig onderkomen aan meisjes van 14 tot 18 jaar die het even niet meer zien zitten in het leven. Maar ook na hun verblijf volgt De Switch de meisjes op om ze ook daarbuiten nog de nodige begeleiding te bieden als jongvolwassene.

Je kunt gerust eens kijken op: https://www.wissel.be/

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) is een ambulant diagnostisch centrum dat kinderen met een vermoeden van of risico op een ontwikkelingsvertraging of –stoornis onderzoekt. Het COS wordt geleid door Prof. Els Ortibus,  kinderneuroloog en revalidatiearts.

Het multidisciplinaire team brengt via gespecialiseerde onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart in de verschillende ontwikkelingsdomeinen.  De ouders worden nauw en actief betrokken.

Het COS richt zich vooral op jonge kinderen van 0 tot 7 jaar, met het accent op de leeftijdsgroep tussen 0 en 4 jaar.  Jaarlijks worden ruim meer dan duizend kinderen onderzocht.

Kijk gerust eens op: https://www.uzleuven.be/nl/diensten-centra-en-afdelingen/ontwikkelingsstoornissen

Sinds enkele jaren steunen we ook “Stapje in de wereld“. “Stapje in de wereld” organiseert vakanties voor mensen die dapper rondkomen met een te klein budget. Drie generaties, autochtonen en nieuwe Belgen, valide en andersvalide personen, samen genieten ze van een persoonsversterkend en zalig intermezzo in hun moeilijke leven. Op enkele vakanties is er bovendien een “vrijwilligerswerkstage” waar 16-plussers kunnen kiezen voor drie dagen vakantie en drie dagen werken. Die keuze voegt een flinke portie “zelfvoldoening” aan de vakantie toe.

Lees meer op: https://www.stapjeindewereld.be/

Sinds 2019 steunen we ook Cara Nova Rainbow Centre. Dit is een kleuter- en lagere school in Oeganda,  met internaat voor zeer kansarme kinderen en weeskinderen, gerund door Vlamingen. In 2020 gaven we extra steun voor de aankoop van 10 naaimachines, waarmee ze een naaiklas hebben kunnen openen.

Verplaats je even naar Oeganda via: https://www.canorce.org/

Medio 2019 kwamen we in contact met De Kast. Dit zijn enkele moeders en leerkrachten van een basisschool in Heverlee die zich inzetten voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, door materiële steun, waaronder kleding en voeding.

Neem gerust een kijkje in de kast: https://goededoelen.samenaltijdwarmer.be/de-kast/

Uiteraard steunen we ook een aantal overkoepelende Kiwanis projecten.

Een jaarlijkse klassieker is Special Olympics Belgium, sporthoogdagen voor mensen met een mentale beperking. 

Via deze link kom je meer te weten:

https://www.special-olympics.be/nl/