Waarden

ONZE WAARDEN

Kiwanis is een filosofie, gebaseerd op een aantal van de kernwaarden die de basis van onze beweging vormen en dat onderscheidt ons van alle andere verenigingen! Deze kernwaarden werden 100 jaar geleden geschreven en zijn nu in de wereld waarin we leven, actueler dan ooit.

De doelstellingen van Kiwanis

  • Het stellen van menselijke en geestelijke waarden boven de materiële.
  • Het aanmoedigen van de dagelijkse toepassing van de « Gulden regel » in alle menselijke relaties. “Behandel een ander zoals jezelf door hem behandeld wil worden”
  • Het bevorderen van de aanvaarding en toepassing van hogere sociale, zakelijke en professionele maatstaven.
  • Het tot stand brengen, door woord en daad, van een meer ontwikkelde, meer actieve en meer dienstvaardige maatschappij.
  • Het vinden, langs de Kiwanis clubs om, van de weg naar duurzame vriendschap, naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar het uitbouwen van een betere samenleving.
  • Het samenwerken om gezonde opvattingen en edele idealen na te streven en in stand te houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid, vaderlandsliefde en goede wil met zich meebrengen.

De sociale acties van Kiwanis

Voor Kiwanis betekent het streven naar een betere samenleving vooral een engagement voor wie het moeilijk heeft in onze maatschappij, en dan voornamelijk de kinderen.  De Kiwanisclubs streven naar het creëren van goede leefomstandigheden van alle kinderen, en meer specifiek van kinderen en jongeren met een fysieke, mentale of sociale beperking.