Werking

OVER ONS

Onze service-club Kiwanis Holsbeek is één van de vele Kiwanis service-clubs in de wereld. Elke service-club is een groep gemotiveerde mensen die zich engageren voor wie het in onze maatschappij moeilijk heeft. Kiwanis werkt specifiek voor kinderen en jongeren met een beperking. Veel gesteunde doelen zijn gehuisvest in het ruime Hageland, maar ook daarbuiten kunnen bepaalde organisaties op onze steun rekenen.

Geregeld organiseren we activiteiten om geld in te zamelen voor onze projecten; de opbrengst gaat integraal naar hen. Daarnaast smeden we ook stevige vriendschapsbanden  tussen de leden via ontspanningsactiviteiten zoals wandelen, culturele uitstappen, een  workshop….

We vergaderen in principe twee keer per maand, telkens op de eerste en de derde woensdag, om 19 uur in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst (Sint-Pieters-Rode, deelgemeente van Holsbeek).

Tijdens onze vergaderingen, waarop ook een warme maaltijd is voorzien, worden onze sociale acties besproken. Verder maken we ook tijd vrij voor ontspanning of discussies over actuele thema’s; nu en dan nodigen we een externe spreker uit.

We zijn als gemengde club op zoek naar extra leden (mannen en vrouwen), om onze club te versterken en onze slagkracht te vergroten.

Heb je interesse? Neem dan gerust verder een kijkje op deze website en mail naar kiwanisholsbeek@gmail.com