Wissel20211015

OVERHANDIGING CHEQUE AAN DE WISSEL/DE SWITCH  Holsbeek 15 oktober 2021

(op het concert Moving Hands in de aula van Hofheide, Holsbeek)

Geachte aanwezigen,

Alvorens over te gaan tot de overhandiging van onze cheque, willen we ons even heel kort voorstellen. Wij zijn de Kiwanisclub Holsbeek; wij zijn een groep gemotiveerde mensen, die zich engageren voor wie het in onze maatschappij moeilijk heeft, vooral kansarme kinderen. 

Wij organiseren activiteiten om financiële middelen te kunnen schenken aan organisaties die kinderen, met fysieke, sociale of mentale beperkingen, helpen.  Momenteel zijn er dat een twaalftal organisaties.

We vergaderen twee keer per maand, telkens op de eerste en de derde woensdag, om 20 uur in het Wagenhuis van het Kasteel van Horst.

Hoe groter onze club kan worden, hoe meer hulp we kunnen bieden. Mannen of vrouwen die zich aangesproken voelen door wat wij doen, zijn van harte welkom!

Bijna 25 jaar gingen we door het leven als Kiwanis Tielt-Winge, omdat we daar destijds gesticht zijn. Door onze recente naamsverandering naar Kiwanis Holsbeek willen we aangeven dat we ons beter willen integreren in de sociale werking van de gemeente Holsbeek.

We zijn dan ook fier nu uit de opbrengst van onze activiteiten een cheque van 1.600 € te mogen overhandigen aan de organisatie DE WISSEL, en meer bepaald aan hun activiteit die zij in Holsbeek ontplooien: DE SWITCH.   Zoals jullie wellicht weten biedt De Switch een veilig onderkomen aan meisjes van 14 tot 18 jaar die het even niet meer zien zitten in het leven. Maar ook na hun verblijf volgt De Switch de meisjes op om ze ook daarbuiten nog de nodige begeleiding te bieden als jongvolwassene.   Luc Deneffe en zijn team hebben al aangegeven deze gift zeer goed te kunnen gebruiken, en ze hebben er al concrete plannen mee.